Colectivas

Tradición, Vangarda e Modernidade do Século XX Portugués

Auditório de Galicia, Sala de Exposicións "Isaac Diaz Pardo"

Santiago de Compostela, Espanha
julho - agosto 1993

 


Lista de Obras